04 พฤศจิกายน 2554

จัดขบวนแห่งานเทศกาลไหม ปี 54

คณะกรรมการเตรียมการจัดขบวนแห่เทศกาลไหม ร่วมประชุมที่ห้องโสตศึกษา โรงเรียนขามแก่นนคร เพื่อหารือในการเตรียมงานในส่วนของขบวนแห่ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 เป็นผู้รับผิดชอบการจัดขบวนแห่ขบวนเปิดงาน โดยมีนายธนวัฒน์ พลอยโสภณ เป็นประธานการประชุม

ซึ่งที่ประชุมลงมติรางวัลการประกวดขบวนแห่ในปีนี้ โดยรางวัลที่ 1 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท รางวัลที่ 3 ได้รับถ้วยเกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท และรางวัลชมเชย ที่ทุกขบวนแห่จะได้รับถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น