17 พฤศจิกายน 2554

รฟท.ผลักดันโครงการรถไฟสายใหม่

จากสภาพปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถขยายตัวทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ทำให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการคมนาคมในภาคอีสาน จึงได้จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนจังหวัดขอนแก่น เพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ สายบัวใหญ่(ขอนแก่น)-มุกดาหาร-นครพนม โดยมีนายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ในงานครั้งนี้มีประชาชนทั่วไป และผู้แทนจากหน่วยงานราชการในจังหวัด อาทิ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรธุรกิจ กว่า 200 คน ร่วมรับฟังรายละเอียดโครงการ

โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลการศึกษาโครงการนี้ว่า การก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ สายบัวใหญ่(ขอนแก่น)-มุกดาหาร-นครพนม ในเส้นทาง บ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม รวมระยะทาง 314 กิโลเมตร มีความเหมาะสมมากที่สุด เนื่องจากมีลักษณะโดดเด่นทางด้านวิศวกรรมและจราจร รวมทั้งเป็นเส้นทางที่มีปริมาณสินค้าและผู้โดยสารมาก และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนน้อย

ทั้งนี้สำหรับการดำเนินการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยข้อมูลอีกว่า ยังไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้ เนื่องจากต้องรอการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสร็จก่อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น