02 พฤศจิกายน 2554

ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2554 ณ อุโบสถวัดธาตุ พระอารามหลวง ได้จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2554 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รับผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดธาตุ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา

ในการประกอบพิธีได้รับเกียรติจากนายเกษม คำทวี ผู้แทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ท่ามกลางหน่วยงานต่างๆในจังหวัดขอนแก่น ร่วมประกอบพิธีอย่างคับคั่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น