25 พฤศจิกายน 2554

วันวชิราวุธ ประจำปี 2554

เหล่าข้าราชการและลูกเสือในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมวันวชิราวุธ ประจำปี 2554 ที่สนามโรงเรียนขามแก่นนคร เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย ซึ่งปีนี้เป็นปีฉลองครบรอบ 100 ปี ลูกเสือไทย ลำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้มอบธงลูกเสือประจำจังหวัด โดยได้รับเกียรติจากนายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

ในงานมีการประกอบพิธีถวายราชสดุดี ต่อด้วยพิธีอัญเชิญธงลูกเสือประจำจังหวัดขอนแก่น 100 ปีลูกเสือไทย เพื่อประดับไว้ที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของแก่น เขต 1 และพิธีมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ 3 ท่อน และ 2 ท่อน

วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านวรรณคดี เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต ทางการจึงกำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น