24 พฤศจิกายน 2554

พ.ย.เก็บภาษีน้ำอัดลมเพิ่ม

นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นทำให้โรงงานต่างๆ ที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมได้รับความเสียหาย จึงทำให้กรมฯ ประเมินว่าจะส่งผลกระทบต่อการจัดเก็บรายได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ อย่างแน่นอน การจัดเก็บภาษีน้ำมัน และรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ปรับลดลง

ในช่วงที่ผ่านมา การจัดเก็บภาษีเครื่องดื่ม น้ำอัดลมเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมาน้ำเปล่าขาดแคลน ประชาชนจึงหันมาดื่มน้ำอัดลมแทน ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเกินกว่าเป้าหมายในเดือนนี้แล้วกว่า 200 ล้านบาท โดยจัดเก็บได้ประมาณ 1 พัน 2 แสนล้านบาท

ในขณะที่การเก็บภาษีในสินค้าประเภทสุรา และเบียร์ ลดน้อยลง เพราะโรงงานผลิตฝาจีบรายใหญ่ หยุดการผลิตฝาจีบ เพราะโดนน้ำท่วมไป 8-9 ราย จากทั้งหมดที่มี 18 ราย หรือคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนฝาจีบ เพื่อทำให้บรรจุภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์ ทำให้ผู้ผลิตรายใหญ่เสนอขอให้มีการนำเข้าฝาจีบในช่วงที่ไม่สามารถผลิตได้ โดยให้ยกเว้นภาษีศุลกากร ขณะนี้กรมสรรพสามิต ได้ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลัง พิจารณาแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น