22 พฤศจิกายน 2554

ศธ.เปิดให้ครูขอย้ายคืนถิ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับความคืบหน้าโครงการครูคืนถิ่น กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยข้อมูลว่า จะเปิดโอกาสให้ครูในทุกสังกัดของศธ. ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน // สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา // สำนักบริหารงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ยื่นเรื่องขอย้ายไปที่สำนักงานเขตพื้นที่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 1-31 ธันวาคม 2554

ทั้งนี้ด้านกำหนดเพิ่มเติมการย้ายกรณีพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงมติเห็นชอบ ให้ยึดตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/8 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 โดยไม่ต้องยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายดังกล่าว แต่สำหรับการย้ายกรณีพิเศษ ให้เฉพาะครูผู้ปฏิบัติงานสายการสอนเท่านั้น โดยกำหนดคุณสมบัติการขอย้าย คือ กลับภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ของตนเอง หรือกลับภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ของคู่สมรส และของบิดามารดาของตนเองเท่านั้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น