22 พฤศจิกายน 2554

เตรียมแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวหลังน้ำลด

หลังจากที่สถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมได้สร้างความเสียหายทางด้านพื้นที่การเกษตร ทำให้ชาวนาหลายคนต้องสิ้นเนื้อประดาตัว ล่าสุดกรมการข้าว เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร โดยจะเริ่มแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ทันทีหลังน้ำลด ซึ่งจะเริ่มแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้จนถึงเดือนกรกฎาคมปีหน้า

โดยเกษตรกรที่สามารถรับความช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนการปลูกข้าวไว้แล้ว และมีพื้นที่ปลูกข้าวได้รับความเสียหายกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมด

นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูล ความเสียหายของพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศ พบว่า 7.21 ล้านไร่ ทำให้กรมการข้าวต้องเตรียมเมล็ดพันธุ์ 72,100 ตัน หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 1.7 ล้านล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรที่เดือดร้อนได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างทั่วถึง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น