02 พฤศจิกายน 2554

สปสช. ฟื้นฟูสุขภาพผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ (สปสช.) เขต 7 ขอนแก่น เปิดเผยว่า สำนักงานเล็งเห็นถึงการช่วยเหลือและดูแลประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมและพื้นที่น้ำลดในจังหวัดขอนแก่น จึงประสานความร่วมมือกับ อบต. และเทศบาลในจังหวัดขอนแก่น จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือกองทุนสุขภาพชุมชน เร่งดำเนินการโครงการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพประชาชนและช่วยเหลือประชาชน จัดซื้อยาสามัญประจำบ้าน ยารักษาโรคน้ำกัดเท้า รองเท้าบู๊ท สุขาเคลื่อนที่ เพื่อป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ และจัดกิจกรรมฟื้นฟูสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น