21 พฤศจิกายน 2554

เจริญพระพุทธมนต์ บรรเทาภัยน้ำท่วม

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคมที่ผ่านมา เวลา 09.09 . นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และข้าราชการ ประชาชนทั่วไป ร่วมเจริญจิตภาวนาในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนา ในโอกาสที่ประเทศไทยประสบวิกฤติน้ำท่วมในหลายพื้นจังหวัด ที่ศาลาพระธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง(พระอารามหลวง)

โดยมีคณะสงฆ์ 10 รูป จากวัดหนองแวง(พระอารามหลวง) นำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บทสวดพระปริตร ซึ่งมีผลานิสงส์ให้ผู้ที่สวดมนต์ ประสบความสวัสดี ความเจริญรุ่งเรือง ได้รับชัยชนะ แคล้วคลาดจากอุปสรรคอันตราย มีสุขภาพอนามัยดี และมีอายุยืน อีกทั้งส่งผลให้ประเทศพ้นวิกฤติต่างๆไปด้วยดี

สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาครั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นได้รับแจ้งจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายสุวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้จัดพิธีดังกล่าวพร้อมกันทุกจังหวัด ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ สันติสุข และความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศไทย และผู้ประสบภัย น้ำท่วมทั่วประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น