03 พฤศจิกายน 2554

แนวโน้มโรงงานย้ายฐานผลิตที่อีสาน

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ธปท.สภอ.) จัดแถลงข่าวเศรษฐกิจครั้งที่ 4/2554 เปิดเผยข้อมูลผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมต่อเศรษฐกิจภาคอีสานว่า ภาคอีสานมีพื้นที่ประสบภัย 4.5 ล้านไร่ คาดว่าจะเสียหาย 4.3 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.1 ของพื้นที่เพาะปลูก ส่วนใหญ่เป็นที่นา 3.9 ล้านไร่ ร้อยละ 89 ของพื้นที่คาดว่าจะเสียหาย ที่ไร่ 0.4 ล้านไร่ ซึ่งจะทำให้ผลผลิตข้าวอีสานลดลงประมาณ 295,000-320,000 ตัน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 2.8-4.1 พันล้านบาท

ส่วนผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมในภาคอีสานนั้น จะได้รับผลกระทบทางอ้อม จากโรงงานที่ถูกน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลาง ไม่สามารถจัดส่งวัตถุดิบป้อนให้กับโรงงานผลิตในภาคอีสานได้ มีโรงงานอย่างน้อย 15 โรงงานต้องหยุดผลิตชั่วคราว กระทบต่อแรงงานประมาณ 8,500 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น