04 พฤศจิกายน 2554

ช่วยเหลือแรงงานขก. จากวิกฤติน้ำท่วม

ส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นตระหนักถึงความเดือดร้อนครั้งนี้ จับมือกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันสร้างรายได้และความหวังให้แก่ผู้ว่างงานในจังหวัด จัดแถลงข่าวกิจกรรม แรงงานคืนถิ่น : คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน ที่จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2554 ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น

โดยกิจกรรมนี้ เป็นการร่วมแรงร่วมใจเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงาน ในการรองรับตำแหน่งลูกจ้าง ที่ผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่นมีตำแหน่งว่างงานถึง 3,000 – 5,000 ตำแหน่ง แบ่งเป็น ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ในระยะสั้น เพื่อรองรับผู้ว่างงานที่อพยพมาขอนแก่น และลูกจ้างประจำ สำหรับผู้ว่างงานอยู่แล้ว รวมถึงผู้ที่สูญเสียไร่นา พื้นที่เกษตรจากภาวะน้ำท่วม และต้องการเปลี่ยนอาชีพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น