01 พฤศจิกายน 2554

พัฒนาผู้นำท้องถิ่นสู่ระดับประเทศ

มหาวิทยาลัยอีสาน จัดสัมมนาผู้นำท้องถิ่น มีความสำคัญต่อการพัฒนาการเมืองไทย โดยในงานได้รับเกียรติจากดร.อัษฎางค์ แสวงการ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต มหาวิทยาลัยอีสาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ดร.อัษฎางค์ แสวงการ เผยว่า การสัมมนาผู้นำท้องถิ่นครั้งนี้ มีความสำคัญต่อการพัฒนาการประเทศ และจะทำให้นักศึกษาได้นำความรู้มาวิเคราะห์ในประเด็นการเมืองท้องถิ่นไทยและแก้ไขปัญหาการทำงานกับท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น