04 พฤศจิกายน 2554

ธ.ทั่วประเทศ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการถอนเงิน

ธนาคารพาณิชย์ทั้ง 15 แห่ง ซึ่งเป็นสมาชิกสมาคมธนาคารไทย พร้อมใจยกเว้นค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดผ่านเครื่องเอทีเอ็มข้ามเขตทั่วประเทศ ทั้งจากเครื่องของธนาคารเดียวกันและจากเครื่องต่างธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 4-30 พฤศจิกายน 2554 แบ่งเบาภาระและความเดือดร้อนของลูกค้า รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศในช่วงน้ำท่วม

แต่ทั้งนี้สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะโอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มต่างธนาคาร ยังต้องเสียค่าธรรมเนียมเหมือนเดิม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น