23 พฤศจิกายน 2554

อบรมทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน

ตามข้อมูลของประเทศไทยในปัจจุบัน ที่มีประชากรเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน เฉลี่ยเสียชีวิตชั่วโมงละ 3 คน บาดเจ็บประมาณปีละ 1 แสนคน ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อเป็นการยกระดับความสำคัญของงานด้านจราจร ความปลอดภัย เพื่อลดปัญหา และความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ได้จัดทำโครงการ 365 วันอันตราย หยุดความตาย ด้วยวินัยจราจร สู่ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ตำรวจภูธรภาค 4 จึงร่วมมือกับ โรงพยาบาลขอนแก่น องค์การอนามัยโลกประเทศไทย และศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนน จัดอบรมหลักสูตร International Enforcement Training on Road Safety เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ สนองรับตามโครงการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ในงานได้รับเกียรติจากพลตำรวจโท สมพงษ์ คงเพชรศักดิ์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และได้กล่าวถึงภารกิจของตำรวจในการปฏิบัติงานตามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ดำเนินการตามมติขององค์การสหประชาชาติ เน้นความสำคัญเรื่องความปลอดภัยทางถนน กำหนดให้ปี 2011 – 2020 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน โดยมีหลักปฏิบัติงานน้อมนำหลักการแก้ไขปัญหาจราจรตามแนวพระราชดำริไปสู่การปฎิบัติอย่างจริงจัง

โดยตลอดการอบรมมีตำรวจภูธรภาค 4 กว่า 200 นาย ร่วมการอบรมเพื่อนำความรู้ไปขยายผลสู่การประยุกต์ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างนิสัยการจราจรแก่ประชาชน และลดอุบัติเหตุทางถนน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น