04 พฤศจิกายน 2554

แก้ไขน้ำแล้ง น้ำท่วม ในอีสาน

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมกลุ่มย่อยระดับลุ่มน้ำและผู้คุณวุฒิ ครั้งที่ 1 ที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้แทนเอกชน จากทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขวิกฤติน้ำท่วม น้ำแล้งในภาคอีสาน

โดยได้รับเกียรติจาก นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และได้กล่าวถึงการบริหารจัดการน้ำว่า ให้เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำที่มีอยู่ในภาคอีสาน อีกทั้งให้ไปศึกษารูปแบบการบริหารจัดการน้ำและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น