23 พฤศจิกายน 2554

เลื่อนขึ้นค่าแรง

หลังจากก่อนหน้านี้ ที่คณะรัฐมนตรีได้ประกาศปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำในอัตรา วันละ 63-85 บาท ซึ่งส่งผลให้ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้น 40 % โดยกำหนดเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป ล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาใหม่ เนื่องจากเกิดปัญหามหาอุทกภัยในประเทศ สร้างความเสียหายอย่างหนักแก่ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของกิจการ จึงได้ประกาศเลื่อนปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 40% ออกไปเป็นวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2555 เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น ได้มีระยะเวลาในการปรับตัวและฟื้นฟูกิจการ

ทั้งนี้สำหรับการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของทุกจังหวัด 40 % คณะกรรมการค่าจ้าง เปิดเผยว่า ทางคณะกรรมการสามารถพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2557และปี 2558 ได้ตามความเหมาะสม โดยดูปัจจัยภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป็นหลัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น