03 พฤศจิกายน 2554

วิทยาลัยพยาบาลฯ บำบัดน้ำเสีย


นักเรียนวิทยาลัยพยาบาลสิรินธรบรมราชชนนี จ.ขอนแก่นร่วมปั่นจุลินทรีย์บอลหรืออีเอ็มบอล ให้ได้จำนวน 50,000 ก้อน ตามโครงการสิ่งแวดล้อม สุขภาพดี ด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติ ที่หน้าสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น โดยเทศบาลนครขอนแก่น จัดกิจกรรมนี้เพื่อผลิตจุลินทร์บอลและนำไปนำไปโยนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังนานเกือบเดือน ที่ชุมชนทุ่งเศรษฐี ชุมชนมิตรสัมพันธ์1 ชุมชนหนองใหญ่1และชุมชนหนองใหญ่4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น