04 พฤศจิกายน 2554

สปพ.เขต1ทำบุญครบรอบ 51 ปี

สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 1ขอนแก่น จัดพิธีทำบุญทางศาสนา ในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งปีที่ 51 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัด ในพื้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 1 หรือ สปพ.เขต1 จาก11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมพิธีทำบุญทางศาสนา ที่ห้องประชุมโฮมขวัญ สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 1ขอนแก่น

โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 1ขอนแก่น สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ก่อตั้งขึ้นในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งตระหนักถึงความจำเป็นและความสำคัญด้านการสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น