01 กุมภาพันธ์ 2554

อบรมนักจัดรายการมืออาชีพ ครั้งที่ 2


นายประยูร  จันทรุสอน  นายกสมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  เปิดการอบรมนักจัดรายการมืออาชีพ ครั้งที่ 2  ที่อาคารแก่นนครออฟฟิตปาร์ค       ริมบึงแก่นนคร 

 

การอบรมครั้งนี้  จัดโดยสถาบันวาทศิลป์ ร่วมกับสมาคมกิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  และสถาบันที่ปรึกษาพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อสร้างนักจัดรายการหน้าใหม่ที่สนในใจงานด้านวิทยุกระจายเสียง มีทีมวิทยากรมืออาชีพ มากประสบการณ์  มาให้ความรู้ด้านเทคนิคการจัดรายการวิทยุและการลงมือปฏิบัติจริง  ผู้เข้าอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการนี้  ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านวิทยุกระจายเสียงต่อไป 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น