28 กุมภาพันธ์ 2554

ภาครัฐร่วมแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี


ตัวแทนเครือข่ายแนวร่วมป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี จังหวัดขอนแก่น และประชาชนทั่วไป ร่วมประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในปัจจุบัน ในงานประชุมเวทีสัญจรแนวร่วมป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ที่ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากพล.ต.ต. นิคม  อินทร์เฉิดฉาย   ผู้บังคับการตำรวจภูธรขอนแก่น เป็นประธานการประชุม

 

การประชุมครั้งนี้เป็นการถกปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศของวัยรุ่นหญิงไทย ที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน โดยที่ประชุมได้ยกตัวอย่างกรณีวัยรุ่นหญิงคนหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น ถูกล่วงละเมิดทางเพศไม่ต่ำกว่า 3 ครั้ง โดยผู้กระทำคนเดิม ซึ่งปัจจุบันวัยรุ่นหญิงดังกล่าวมีสภาพจิตใจย่ำแย่ไม่เป็นปกติ

 

ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมต่างเห็นตรงกันว่า ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศถูกพบมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบัน โดยเกิดจากปัจจัย 3 อย่าง คือ 1.วุฒิภาวะของวัยรุ่น ซึ่งรู้เท่าไม่ถึงการณ์และประมาท  2.ย่านชุมชนที่วัยรุ่นหญิงอาศัยไม่ปลอดภัย และ3.วัยรุ่นหญิงไปคลุกคลีกับบุคคลกลุ่มเสี่ยง เช่น ดื่มสุราเป็นประจำ เล่นการพนัน และผู้ที่ชอบใช้กำลัง

 

โดยปัญหาการถูกล่วงละเมิดของวัยรุ่นหญิง ส่งผลให้เกิดผลเสียต่อผู้ถูกกระทำคือ เกิดการกลัวมีเพศสัมพันธ์ หรือเกิดการเสพติดเพศสัมพันธ์ ซึ่งทางเครือข่ายจะถกแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ในการประชุมครั้งต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น