03 กุมภาพันธ์ 2554

แถลงข่าว 14 กุมภาพันธ์ “เรารักเกษตรกร”


การจัดแถลงข่าวครั้งนี้ มีนายแพทย์เปรมศักดิ์   เพียยุระ  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยตัวแทนรัฐวิสาหกิจ และเอกชน แถลงข่าวถึงความพร้อมการจัดงาน " 14 กุมภาพันธ์  "เรารักเกษตรกร" ประจำปี 2554 การจัดแถลงข่าวในงานยังมีนิทรรศการและผลงานทางการเกษตรของเหล่าเกษตรและหมอดินอาสา นำเสนอผลงานให้กับสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงกระบวนการทำงานของเกษตรกร

 

นายแพทย์เปรมศักดิ์     กล่าวว่า  รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นให้เกษตรกร นำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  ทั้งนี้ก็เพื่อให้เหล่าเกษตรกรสามารถเพิ่มรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  บนพื้นฐานความพอเพียง    หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่อการประกอบอาชีพ    สำหรับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ทั่วโลกจะกำหนดจัดให้วันนี้เป็นวันแห่งความรัก  จึงได้นำโอกาสดังหล่าว จัดงาน  " 14 กุมภาพันธ์  "เรารักเกษตรกร" ประจำปี 2554 โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นที่ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่  จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 8.00 .เป็นต้นไป.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น