07 กุมภาพันธ์ 2554

งานเลี้ยงส่งมอบตำแหน่งอธิการบดี มข

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวแสดงความรู้สึกในงานเลี้ยงส่งมอบตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อค่ำวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยได้ขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันทำงานตลอดระยะเวลา 8 ปี       ของการบริหารงานในตำแหน่งอธิการบดี 2 สมัย จนครบวาระ

 อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น แสดงความห่วงใยเรื่องความสามัคคีของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เนื่องจากเมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งได้บริหารงานจนสามารถสลายขั้วความขัดแย้งต่างๆ ทำให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดินหน้าสู่การพัฒนาในทุกๆ ด้าน  แต่ขณะนี้ทราบว่าภายในมหาวิทยาลัยกำลังจะมีบรรยากาศของการแตกแยกอีกครั้ง จึงขอให้บุคลากรทุกฝ่ายเดินหน้าสามัคคีกัน

 ในโอกาสก้าวลงจากตำแหน่ง  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุมนต์ สกลไชย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ให้กำลังใจแก่ รองศาตราจารย์ ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คนใหม่ ทำหน้าที่บริหารงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น