24 กุมภาพันธ์ 2554

เตือนผู้เลี้ยงปลาเติมออกซิเจนช่วงหน้าร้อน

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่น  ประชุมหารือเรื่องการจัดการคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมพื้นที่แม่น้ำพองและแม่น้ำชี  ที่ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  เพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนผู้เลี้ยงปลาเตรียมรับมือกับสภาวะปริมาณออกซิเจนในน้ำจะต่ำกว่าปกติ เป็นสาเหตุให้ปลาตาย

 

จากข้อมูลปัญหามลพิษทางน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่แม่น้ำพอง ปี 2553  ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม  มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากช่วงหน้าหนาวเข้าสู่หน้าร้อน ทำให้เกิดปัญหาคุณภาพน้ำ  โดยปริมาณออกซิเจนละลายน้ำต่ำ  แต่ไม่ถึงกับทำให้เกิดปลาตาย ส่วนในช่วงเดือนพฤษภาคม เกิดปัญหาปริมาณออกซิเจนละลายน้ำต่ำอีกเช่นกัน โดยมีสาเหตุมาจากปัญหาภัยแล้งและมีช่วงเวลานาน  ส่งผลให้ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์น้อยมาก และน้ำค่อนข้างนิ่ง    ซึ่งปริมาณออกซิเจนในน้ำต่ำ และมีน้ำน้อย ประกอบกับน้ำนิ่งเป็นสาเหตุของปลาตาย  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10  จึงแจ้งเตือนให้ผู้เลี้ยงปลาเตรียมเติมออกซิเจนในน้ำหรือในกระชังเลี้ยงปลาไว้  เพื่อปกป้องปัญหาปลาตายในช่วงหน้าแล้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น