21 กุมภาพันธ์ 2554

เอแบคโพลล์เผยโพลปัญหาน้ำมันปาล์ม


สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง สภาวะปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำมันปาล์มของประชาชน จากกลุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป  ใน 17 จังหวัดของประเทศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ราชบุรี นนทบุรี ชลบุรี น่าน พิษณุโลก เชียงใหม่ หนองคาย ชัยภูมิ สุรินทร์ อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา พัทลุง และสงขลา  จำนวนทั้งสิ้น 2,366 ตัวอย่าง  พบว่า ประชาชนร้อยละ 47.3 ระบุได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำมันปาล์มขาดแคลน และร้อยละ 52.7 ระบุไม่ได้รับความเดือดร้อน


นอกจากนั้นยังสอบถามความคิดเห็นถึงสาเหตุที่น้ำมันปาล์มขาดแคลน พบว่า ประชาชนร้อยละ 72.1 คิดว่าเป็นปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในหน่วยงานของรัฐและผลประโยชน์ของ บริษัทเอกชน และร้อยละ 27.9 ไม่คิดว่าเป็นเช่นนั้น


และผลสำรวจยังพบว่า ประชาชนร้อยละ 25.9 เท่านั้นที่เชื่อมั่นมากถึงมากที่สุดต่อการแก้ปัญหาน้ำมันปาล์มขาดแคลนเพื่อไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ในขณะที่ร้อยละ 40.8   เชื่อมั่นปานกลาง และร้อยละ 33.3 เชื่อมั่นน้อยถึงไม่เชื่อมั่นเลย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น