21 กุมภาพันธ์ 2554

วธ.มอบโล่เชิดชูผู้มีผลงานวัฒนธรรมดีเด่น


คณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ประธานสภาวัฒนธรรมตำบล ประธานสภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความยินดี กับ ผู้ได้รับโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ด้านผลงานวัฒนธรรมดีเด่นในจังหวัดขอนแก่น ใน "งานประชุมสัมมนาเครือข่ายวัฒนธรรม เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานวัฒนธรรม" ที่ห้องหน้าเมือง โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น

 

งานครั้งนี้จัดโดยสำนักงานสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจัดเป็นปีที่ 2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้มีผลงานวัฒนธรรมดีเด่นในจังหวัดขอนแก่น และเพื่อผลักดันให้ภาคส่วนต่างๆเห็นความสำคัญต่อการผลักดัน ส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรมทางท้องถิ่น ที่ส่งผลให้เศรษฐกิจในจังหวัดขยายเติบโตอย่างรวดเร็ว

 

ซึ่งในงานมีการมอบมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 2 ประเภท คือ 1.ผู้มีผลงานวัฒนธรรมดีเด่นในจังหวัดขอนแก่น 47 คน และ2.อดีตคณะกรรมการบริหารสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ที่ปฏิบัติงานจนครบวาระดำรงตำแหน่ง 57 คน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น