28 กุมภาพันธ์ 2554

เร่งแก้ไขเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานรณรงค์แก้ไขปัญหาเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นไทย ร่วมประชุมการจัดตั้งคณะกรรมการงานอนามัยการเจริญพันธ์ในวัยรุ่น จังหวัดขอนแก่น ปี 2554 ที่ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น เพื่อวางแนวทางรณรงค์เรื่องเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นไทย ให้มีความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์อย่างถูกต้อง

 

ในงานได้รับเกียรติจาก นางนภาพร ธีระตันติกานนท์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญเป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้วางแผนการรณรงค์เรื่องเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นไทย เน้น 2 ปัญหา คือ เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์

 

ที่ประชุมได้เผยข้อมูลปัจจุบันว่า เด็กวัยรุ่นไทยเริ่มมีเซ็กส์ช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่6 และมีเซ็กส์มากที่สุด ช่วงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  อีกทั้งมีข้อมูลที่น่าตกใจคือ ประเทศไทยมีแนวโน้มวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์อายุน้อยลงเรื่อยๆ แซงหน้าวัยรุ่นแถบยุโรปและสหรัฐอเมริกา

 

จากนั้นที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นเรื่องแนวทางการรณรงค์และการแก้ไขเรื่องเพศสัมพันธ์กับวัยรุ่น ซึ่งยังไม่สรุปแน่ชัดโดยจะเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น