21 กุมภาพันธ์ 2554

โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์

นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปกร  เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการใช้เครื่องมือออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลที่ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาผลิตภัณฑ์  ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ใน  15 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์  ที่อาคารแก่นนครออฟฟิตปาร์ค   ริมบึงแก่นนคร 

 

การจัดอบรมครั้งนี้  จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ 15 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทย  ในการคิดสร้างสรรค์เพื่อยกระดับนวัตกรรม ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของไทยให้มีคุณภาพและจุดเด่น  อีกทั้งเพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการไทยจากการเป็นผู้รับจ้างผลิตตามแบบ  ให้มาเป็นผู้รับจ้างผลิตที่มีการออกแบบและพัฒนาสินค้าของตนเอง โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์แห่งชาติ หรือซิป้า องค์การมหาชน เป็นวิทยากร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น