23 กุมภาพันธ์ 2554

โครงการประกันรายได้เกษตรกรปี 54


เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกรระดับเขตจังหวัด และเกษตรกรตำบล จาก 10 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมรับฟังนโยบายและวิธีการดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2553/54 จากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงและสหกรณ์ นายศุภชัย โพธิ์สุ ที่ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น

 

งานครั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน้นการมอบนโยบายแก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกเศรษฐกิจที่ถูกต้อง เนื่องจากในปีที่ผ่านมามีปัญหาในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ

 

จากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายการดำเนินการแก่เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุมให้สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรในพื้นที่ เรื่องโครงการประกันรายได้เกษตรกร

 

ซึ่งการดำเนินการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปี 25583/54 รอบที่2(นาปรัง) กำลังเปิดรับสมัครเกษตรกรที่ประสงค์ขึ้นทะเบียนโครงการประกันรายได้เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม-วันที่ 31 มีนาคม 2554


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น