09 กุมภาพันธ์ 2554

สัมมนาเปิดการค้าพัฒนาเสรีอาเซียน(AFTA)คนอีสานได้หรือเสีย


งานสัมมนาเปิดการค้าพัฒนาเสรีอาเซียนAFTA (อาฟต้า) คนอีสานได้หรือเสีย  จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้นักธุรกิจ นักลงทุน กลุ่มประกอบการและผู้สนใจ มีความตื่นตัวและมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุนในอาเซียน  และปรับเปลี่ยนจากอาเซียนไปเป็นประชาคมเศรษฐกิจ  เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวต่อการแข่งขันที่เกิดขึ้นในอนาคต

 

การประชุมสัมมนาเปิดการค้าพัฒนาเสรีอาเซียน(AFTA) คนอีสานได้หรือเสีย  จัดโดยศูนย์พัฒนากลยุทธ์ธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด  ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีนักลงทุน นักธุรกิจ และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา

 

ในช่วงเช้ามีการบรรยายหัวข้อ  ทำไมต้องเปิดการค้าเสรีและ   หัวข้อโอกาสทางการค้า  ประเทศไทยสู่การเปิดการค้าเสรีอาเซียน  โดย ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์  ผู้เชี่ยวชาญการต่างประเทศมาวิเคราะห์สถานการณ์การเปิดการค้าเสรีอาเซียน ซึ่ง ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ กล่าวว่า    การเปิดตลาดการค้าเสรีอาเซียนปัจจุบัน  ได้แก่การเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า  การค้าบริการ  การลงทุน  การเคลื่อนย้ายเงินทุน  การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือ  การเปิดเสรีสาขาที่เร่งรัด  รวมถึงด้านอาหาร การเกษตร และป่าไม้ แต่ประเทศไทยยังเสียเปรียบด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการเจรจาทางธุรกิจ  

 

ช่วงบ่ายเป็นการเสวนาทางธุรกิจ หัวข้อ เปิดการค้าพัฒนาเสรีอาเซียน(AFTA)คนอีสานได้หรือเสีย  โดยมีนายทวิสันต์  โลณานุรักษ์  เลขาธิการหอการค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นายธวัชชัย  เฮงประเสริฐ  ประธานอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และนายเรืองยศ  วิทวัสการเวช  ผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด    


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น