25 กุมภาพันธ์ 2554

งานนฤมิตกฤตนาฏ ศาสตรศิลป์ถิ่นภูไท

การร่ายรำของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีและการแสดงพื้นเมือง ชั้นปีที่ 4 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เห็นอยู่นี้  เป็นส่วนหนึ่งของงานนฤมิตกฤตนาฏ  ศาสตรศิลป์ถิ่นภูไท  ที่เวทีแสดงศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

งานนี้จัดขึ้นเพื่อสืบต่อและจรรโลงชาติพันธุ์ภูไท  ผ่านรูปแบบการแสดง  อีกทั้งให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภูไทและนำเสนอผลงาน 

 

ก่อนที่ผู้ชมจะได้ฟังการบรรเลงบทเพลงและการแสดงของนักศึกษา  มีพิธีเปิดอย่างตระการ ซึ่งผู้เข้าร่วมการแสดงในพิธีเปิดได้สวมชุดที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวภูไท  โดยมี ผ.ศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ์  ที่ปรึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นประธานเปิดงาน

 

ซการแสดงครั้งนี้   เกิดขึ้นจากการที่นักศึกษาได้ลงพื้นที่ ศึกษาข้อมูลภาคสนามศึกษาเชิงวัฒนธรรมนำมาสู่การสร้างสรรค์ผลงานดนตรีและนาฏศิลป์   อาทิ ฟ้อนภูไทตะไล ฟ้อนเลี้ยงผีหมอ ครูธรรมไล่ปอบ มาลัยวิจิตรศิลป์   ส่วนวงโปงลางที่รวมบรรเลงในงานนี้ คือ วงสินไซ เจ้าของรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น