02 กุมภาพันธ์ 2554

ข้าราชการขอนแก่นฟังธรรมะเดลิเวอรี่

ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น   ฟังการบรรยายธรรมของพระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระนักเทศน์ชื่อดัง    ที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัด  ตามโครงการบรรยายธรรมะแก่ข้าราชการในจังหวัดขอนแก่น   ซึ่งทางจังหวัดได้รับการสนุบสนุนโครงการนี้จากบริษัท ปตท. จำกัด มหาชน  เพื่อให้ข้าราชการในจังหวัดขอนแก่น  รับฟังการบรรยายธรรมะแก่ในเรื่องคุณธรรมและการทำความดี เพื่อเป็นการขัดเกลาจิตใจรวมถึงให้สามารถนำหลักธรรมมาประยุกต์กับการทำงาน

 พระมหาสมปอง ฝากให้ข้าราชการในจังหวัดขอนแก่น      พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องการใช้ชีวิตแบบพอเพียง  ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ทำหน้าที่ที่ตนเองพึงได้รับอย่างเต็มความสามารถจะทำให้ตนใช้ชีวิตจึงจะมีความสุขได้ทั้งกายและใจ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น