23 กุมภาพันธ์ 2554

นักลงทุนจากประเทศไต้หวัน เดินทางมาเยือนภาคอีสาน

นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวต้อนรับนักธุรกิจและนักลงทุนจากประเทศไต้หวัน ที่เดินทางมาเยือนภาคอีสานของไทย  ภายใต้โครงการเสริมสร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไต้หวันและไทยสำรวจศักยภาพภาคอีสาน  เพื่อรุกตลาดประเทศอาเซียนใหม่และจีนตอนใต้   ที่โรงแรมพลูแมน จังหวัดขอนแก่น  เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพของภาคอีสานของไทยให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักลงทุนไต้หวัน ซึ่งเป็นนักลงทุนสำคัญอันดับต้นของไทยและมีมูลค่าการลงทุนในประเทศไทยกว่า 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ  เพื่อให้ภาคอีสานเป็นทางเลือกในการลงทุนเพิ่มเติมจากบริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยที่เริ่มหนาแน่นแล้ว ซึ่งจะเป็นการสนองตอบนโยบายรัฐบาลปัจจุบันที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคอีสาน   ภายในงานมีนักธุรกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมงานและต้อนรับชาวไต้หวันอย่างคึกคัก  อาทิ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น  นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล  รองประธานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น 

 

ปัจจุบันนี้ภาคอีสานมีการพัฒนาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจากคุนหมิงผ่านลาว  และอีสานมายังกรุงเทพ  ต่อไปยังมาเลเซียและสิงคโปร์ ซึ่งจะปฏิรูประบบการขนส่งในภาคอีสานและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในภาพรวม และจะเป็นปัจจัยหลักกระตุ้นเศรษฐกิจ เสริมสร้างศักยภาพ และความได้เปรียบของภาคอีสานที่จะเป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินธุรกิจ

 

โครงการเสริมสร้างโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างไต้หวันและไทยสำรวจศักยภาพภาคอีสาน  เพื่อรุกตลาดประเทศอาเซียนใหม่และจีนตอนใต้  คาดว่าจะมีการการลงทุนของนักลงทุนไต้หวันในภาคอีสานเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มโอกาสการร่วมทุนกับไต้หวันของผู้ประกอบการไทยในภาคอีสาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น