17 กุมภาพันธ์ 2554

พิธีลงนามความร่วมมือ MOU

ผศ.ดร. สมศักดิ์  พิทักษานุรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  หัวหน้าทีมในการศึกษาวิจัย  นายสุรพล  นิติไพบูลย์  นายกเทศมนตรีตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  พื้นที่นำร่องวิจัย  // นายนาวิน กุลบุศย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทรีนิวอเบิล  เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ผู้สนับสนุนเทคโนโลยีการศึกษาวิจัย ลงนามในบันทึกความเข้าใจ การผลิตและการนำพลังงานจากการแปรรูปขยะเป็นน้ำมัน  เพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนกระบวนการเสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ ในการจัดการมูลขยะมูลฝอย  เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์การดำเนินงานด้านการจัดการของเหลือใช้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการลดและคัดแยกของเหลือใช้  เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น

 

โครงการนี้เกิดจาก ศูนย์บริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมกับกลุ่มงานสิ่งแวดล้อม  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดสกลนคร และเทศบาลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร  จัดโครงการศึกษาวิจัยการผลิตและการนำพลังงานจากการแปรรูปขยะเป็นน้ำมัน  เพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืน  โดยมีนายอำนาจ  ผการัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  // รศ.ดร.กิตติชัย  ไตรรัตนศิริชัย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น // นางอรพินท์  วงศ์ชุมพิศ  อธิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น