26 กุมภาพันธ์ 2554

ความคืบหน้าการส่งเสริมปลูกยางพาราในอีสาน


หลังพิธีเปิดการสัมมนาแนวทางการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ภายใต้โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2553/54 ที่โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงและสหกรณ์ นายศุภชัย โพธิ์สุ  ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการโครงการส่งเสริมการปลูกยางในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐบาล  

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวว่า หลังจากกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครเกษตรกรทั่วประเทศที่มีความต้องการปลูกสวนยางพารา เพื่อรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2554 นั้น ปรากฏว่ามีเกษตรกรมายื่นใบสมัครเกินโควต้าที่รัฐบาลอนุมัติเงินเพื่อการสนับสนุนการปลูกสวนยางพารา 800,000 ไร่แล้ว

 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ได้กล่าวถึงข้อถกเถียงในสังคมเกี่ยวกับโครงการนี้  ว่ารัฐบาลส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาทำสวนยางพาราแล้วเลิกการทำนา เพราะยางพาราให้รายได้ดีกว่า ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่แบบนั้น แต่โครงการนี้เป็นโครงการที่ช่วยเหลือเกษตรกรที่ทำการเกษตรแล้วขาดทุนตลอด หรือพื้นที่เกษตรที่เกษตรกรครองอยู่ไม่เหมาะกับการทำนา ซึ่งโครงการนี้เป็นทางเลือกให้เกษตรกรมีชีวิตที่ดีขึ้น

 

 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีประชาชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับการปลูกยางพารา เกรงว่าหากปลูกกันมากจะทำให้ราคาแผ่นยางพาราดิบตก ซึ่งจริงๆแล้วในขณะนี้ผลผลิตยางพาราไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดเอเชีย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น