21 กุมภาพันธ์ 2554

สัมมนาเทคนิคการคิดสร้างสรรค์ แม้ไม่ใช่ครีเอทีฟ

สมาชิกชมรมเครือข่ายนักธุรกิจ  K SME Care ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น  เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ แม้ไม่ใช่ครีเอทีฟ  จัดขึ้นโดยธนาคารกสิกรไทย   ที่โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์โฮเทล จังหวัดขอนแก่น เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และต่อยอดธุรกิจให้แก่สมาชิกชมรมเครือข่ายนักธุรกิจ  K SME Care ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จังหวัดขอนแก่น ให้สามารถเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน  เพื่อลดต้นทุนในการดำเนินกิจการให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจ SME ไทย

 

นายก้องพันธ์  อุปถัมภ์รุ่งพงศ์  ครีเอทีฟ ไดเลคเตอร์ จากบริษัทเอเยนซี่โฆษณา  มาจุดประกายวิธีคิดในเชิงสร้างสรรค์แก่ผู้ประกอบการ SME ในหัวข้อ เทคนิคการคิดสร้างสรรค์ แม้ไม่ใช่ครีเอทีฟ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น