03 กุมภาพันธ์ 2554

พิธีวางพวงมาลาวันทหารผ่านศึก


ข้าราชการทหารในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด  พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานทุกภาคส่วน     เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา  เนื่องในวันทหารผ่านศึก    ที่หน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ  หน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23  จังหวัดขอนแก่น  เพื่อเป็นการแสดงความคารวะต่อดวงวิญญาณของเหล่านักรบผู้กล้า  สดุดีวีรกรรมและเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก   อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงคุณงามความดีของอดีตนักรบของชาติ ผู้ได้เสียสละเลือดเนื้อเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งของเราให้ ประชาชนได้อยู่อาศัยอย่างปกติสุข    โดยมี พลตรี วีระพงศ์ คงเกษม ผู้บัญชาการมลฑลทหารบกที่ 23  เป็นประธานในพิธี

 

วันทหารผ่านศึก ตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี   เนื่องจากเป็นวันที่รัฐบาลได้จัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก   ขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยงานถาวร ทำหน้าที่ให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก   โดยมีการร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา   จึงถือว่าวันนี้เป็นวันทหารผ่านศึกเรื่อยมา

 

สำหรับดอกป๊อปปี้   เป็นสัญลักษณ์วันทหารผ่านศึก  ในทางสากลแล้วถือว่า เป็นดอกไม้ที่สื่อความหมายถึง ทหารผ่านศึกผู้พลีเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องมาตุภูมิอันเป็นที่รัก และในประเทศไทยยังกำหนดให้เป็น สัญลักษณ์ ของวันทหารผ่านศึก ๓ กุมภาพันธ์ ของทุกปีอีกด้วย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น