25 กุมภาพันธ์ 2554

EMS แรลลี่ เขต12 คัดเลือกตัวแทนเขต

ทีมแพทย์และพยาบาลพยาบาลสาธิตวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน  EMS แรลลี่ ระดับเขต  ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่นเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินของแต่ละจังหวัด  อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เห็นศักยภาพของหน่วยปฏิบัติการและบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินที่มีมาตรฐานการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ  ณ ที่เกิดเหตุในสถานการณ์ต่างๆ

 

พิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายคิมหันต์  ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการแข่งขัน  การแข่งขันปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน  ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ  

 

ซึ่งการแข่งขันปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน  มีทีมชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินตัวแทนจากจังหวัดต่างๆ ในเขต 12  ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และขอนแก่น  จังหวัดละ 4 ทีม  รวมทั้งสิ้น 16 ทีม  ซึ่งประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล เวชกรฉุกเฉินระดับกลางปละผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น  โดยการแข่งขันแบ่งเป็นฐานต่างๆ อาทิ ฐานอุบัติเหตุกลุ่มชน  การคลอดฉุกเฉิน  การฟื้นคืนชีพ การช่วยเหลือผู้ป่ายภาวะวิกฤติและอุบัติเหตุทางจราจร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น