22 กุมภาพันธ์ 2554

การผลักดันวัฒนธรรมไทยสู่สากล


เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด  และนักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัด  ร่วมประชุมรับฟังนโยบายของอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  โปษยานนท์  ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานโครงการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน" ที่ห้องศรีจันทร์ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น

 

ทั้งนี้อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานที่กำกับภายใต้กระทรวงวัฒนธรรม ดำเนินการตาม"โครงการวัฒนธรรมสายใยชุมชน" โดยนำผลงานเอกลักษณ์วัฒนธรรมแต่ละจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปจัดแสดงที่กรุงเทพมหานครในเดือนมิถุนายน

 

ซึ่งหากการจัดแสดงวัฒนธรรมสายใยชุมชนที่กรุงเทพมหานครประสบความสำเร็จ ก็จะขยายโครงการนี้จัดแสดงตามภูมิภาคต่างๆ จากนั้นจะเดินหน้านำวัฒนธรรมไทยสู่สากล  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น