08 กุมภาพันธ์ 2554

ขก.มุ่งเป็นเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่ตัวแทนภาครัฐ เอกชน ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นโครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ประจำปี 2554 เพื่อผลักดันให้จังหวัดขอนแก่น ติด 1 ใน 10 เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับประเทศ  ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

 โดยปีนี้เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น ได้จัดสรรงบประมาณปี 2554 จ้างบริษัทจัดอีเว้นท์หนึ่งรายในจังหวัดขอนแก่น เข้ามาดูแลโครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของจังหวัดขอนแก่น โดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นกำกับควบคุมโครงการ

 ซึ่งปีนี้ที่ประชุมยังไม่มีมติแน่ชัดว่าจะเสนอชุมชน ท้องถิ่น หรืออำเภอใดในขอนแก่น เป็นตัวแทนส่งเข้าร่วมประกวด โครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ประจำปี 2554  ซึ่งมตินี้ถูกเลื่อนไปพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป

 โครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ประจำปี 2554นั้น จัดขึ้นโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้คนไทยมีความตื่นตัวและสร้างสรรค์นวัตกรรม และจัดการธุรกิจในรูปแบบใหม่โดยนะภูมิปัญญาท้องถิ่นประยุกต์ในเชิงพาณิชย์  ซึ่งมีหลักการพิจารณาเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์  คือ   ต้องเป็นชุมชน เมือง หรืออำเภอ ที่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนหรือจังหวัดนั้นๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น