17 กุมภาพันธ์ 2554

มทบ.23 แถลงกิจกรรมพระราชกุศล

พล.ต วีระพงศ์ คงเกษม ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23  พร้อมคณะร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  ที่สโมสรนายทหารค่ายศรีพัชรินทร จังหวัดขอนแก่น  เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกิจกรรมของหน่วยงาน  เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ซึ่งปีนี้เป็นปีมหามงคลทรงเจริญพระชนมมายุ 84 พรรษา 

 

กิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  มีดังนี้  กิจกรรมสร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้  เทิดไท้องค์ราชันย์  //กิจกรรมปลูกวันแม่  ใส่ปุ๋ยวันพ่อ // กิจกรรมการปลูกป่าร่วมกัน //  กิจกรรมไถ่ชีวิตกระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล // กิจกรรมดูแลงานเพื่อพ่อ เป็นต้น

 

สืบเนื่องจาก  กองทัพบกได้จัดโครงการพลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี  โดยให้หน่วยงานขึ้นตรงจัดกิจกรรมรณรงค์การปลูกต้นไม้และการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารในพื้นที่  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ  โดยกองทัพภาคที่ 2 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีแผนการดำเนินการตั้งแต่ปี 2550-2554  มีเป้าหมายให้มีผืนป่าเพิ่มขึ้น  8,400 ไร่ และมีฝายต้นน้ำลำธาร  จำนวน 84,000 ฝาย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น