23 กุมภาพันธ์ 2554

สภากาแฟเรารักขอนแก่น

นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ขึ้นพูดบนเวทีกล่าวกับผู้ร่วมงาน  ในงานเรารักขอนแก่น  ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัด  ถนนจอมพล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง  อาทิ    นายพีระพล  พัฒนพีระเดช  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น  นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น  นายสายัณท์  ผาน้อย  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เป็นต้น

 

งานเรารักขอนแก่น  เต็มไปด้วยบรรยากาศสบายๆ และเป็นกันเอง  ซึ่งจัดขึ้นลักษณะแบบสภากาแฟ  มีการพบปะสังสรรค์  พร้อมรับประทานอาหารเช้า และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ในการร่วมมือเพื่อที่หาแนวทางพัฒนาจังหวัดขอนแก่นร่วมกัน

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า  อยากให้หน่วยงานทุกภาคส่วน  ร่วมกันหารือถึงทิศทางการพัฒนาจังหวัด  ซึ่งจะเวียนให้แต่ละหน่วยงานเป็นเจ้าภาพจัดงานในลักษณะสภากาแฟเดือนละ 2 ครั้ง 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น