08 กุมภาพันธ์ 2554

อบรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการใน จ.แดนภาคใต้

ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้  เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดแดนภาคใต้  ตามนโยบายของรัฐบาล  รุ่นที่ 15  ที่โรงเรียนเจริญธานี ปริ้นเซส ขอนแก่น  ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนร่วมกับศูนย์วิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อให้ข้าราชการครูได้พักและคลายเครียดจากสภาพการทำงานที่กดดัน  และสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่ออันตรายจากการทำงานในพื้นที่ชั่วคราว  เป็นการเพิ่มความรู้และทักษะต่อการทำงานของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้  และเพื่อส่งเสริมความสมานฉันท์และสัมพันธ์ที่ดีระหว่างข้าราชการ

 ข้าราชการที่เข้าอบรม นอกจากจะได้ฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว  ยังได้ไปศึกษาดูงานด้านวัฒนธรรมในจังหวัดขอนแก่น  หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น  ชมหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนบ้านนาข่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี  หลังจากนั้นเดินทางไปที่จังหวัดหนองคาย   ซึ่งเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ 7 ของโลก  และดูงานแหล่งเศรษฐกิจและท่องเที่ยวของอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

 การอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้  จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ  อีกทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการในจังหวัดชายแดนใต้อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น