17 กุมภาพันธ์ 2554

หอการค้าเยี่ยมคาราวะผู้ว่าฯขอนแก่น

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัด นำดอกกุหลาบเข้าคารวะ นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ที่ห้องรับรองพงษ์พาณิชย์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัด ในโอกาสที่คณะกรรมการหอการค้าชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ภายหลังได้รับการเลือกตั้ง 

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ฝากให้ประธานหอการค้าคนใหม่ และคณะกรรมการผลักดันนโยบายการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น และผลักดันให้มีการเพิ่มเที่ยวบินให้เพียงพอต่อความต้องการของภูมิภาค ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้จังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆ

 

จากนั้นประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นและคณะ เข้าคารวะ นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ , นายอนุกูล ตังคนานุกูลชัย , นายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล พาณิชย์จังหวัดขอนก่น  และนายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ตามลำดับซึ่งทุกท่านยินดีให้การสนับสนุนนโยบายและกิจกรรมต่าง ๆ ของหอการค้าจังหวัด  โดยเฉพาะกลุ่มปัญจมิตรขอนแก่น ซึ่งประกอบด้วย หอการค้า สภาอุตสาหกรรม สภาทนายความ อบจ. และเทศบาลนครขอนแก่น ยังมีความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสู่ความก้าวหน้าในด้านต่างๆ

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น