28 กุมภาพันธ์ 2554

มอบทุนการศึกษาแก่เด็กเรียนดี


นักศึกษาสังกัดวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น 75 คน สัญญารับทุนการศึกษาด้านสาธารณสุข ที่ห้องประชุมสุพรรณรังสี 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น โดยมี นางอภิญญา ปุญญฤทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรแบะสหกรณ์การเกษตร เป็นประธาน

 

การทำสัญญารับทุนการศึกษาด้านสาธารณสุขครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ "โครงการโครงการกองทุนทวีสุข" ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่ส่งเสริมบุตรหลานเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าเงินกู้ ธ.ก.ส. ที่ได้ศึกษาด้านสาธารณสุข

ในสถาบันพระบรมราชชนกทั่วประเทศ โดยมอบทุนการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี 999 ทุน ทุนละ 30,000 บาทต่อคน

 

โดยปัจจุบันมีนักศึกษาที่ทำสัญญาใน"โครงการโครงการกองทุนทวีสุข" ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553-2554 จำนวน 824,555 คน คิดเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 2,405 ล้านบาท


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น