07 กุมภาพันธ์ 2554

ขก.คุมเข้มพื้นที่แหล่งมั่วสุมวัยรุ่น


ผู้ประกอบการสถานบริการ สถานบันเทิง ร้านสนุกเกอร์ ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต กว่า 200 ร้านในจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายแนวทางปฎิบัติตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการ สถานบันเทิง ร้านสนุกเกอร์ ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต  จากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ  ที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัด

 

การประชุมครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ชี้แจงปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาหลักในสังคม  ที่กำลังระบาดในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา โดยพบมากในกลุ่มคนเที่ยวกลางคืน ซึ่งตัวยาเสพติดที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน คือ ยาบ้า สารระเหย กัญชา และยาไอซ์

 

ดังนั้นส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นจึงต้องดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย "มหาดไทย CLEAN & SEAL ทำความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด ปี 2554 " ตามปฏิบัติการ "ประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน" ระยะที่ 3

 

การประชุมครั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจึงขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการให้เปิด-ปิดร้าน ตามเวลาที่มาตรการควบคุมสถานบริการกำหนดไว้  และกวดขันไม่ให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์เข้าไปในสถานบริการระหว่างเปิดทำการเด็ดขาด  อีกทั้งขอความร่วมมือกวดขันเรื่องยาเสพติดในร้านของตน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น