05 มกราคม 2554

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ทีมข่าวโฮมทีวีได้รวบรวมสถานที่จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554  มาฝาก    เริ่มกันที่  มณฑลทหารบกที่ 23  ค่ายศรีพัชรินทร์  // ลานอเนกประสงค์  กองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนภาค 2  ถนนหลังศูนย์ราชการ // ธนาคารแห่งประเทศไทย ถนนกลางเมือง // ลานสนามหญ้าหน้าห้องสมุดและห้องบรรยาย คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น // โฮงมูนมัง ริมบึงแก่นนคร // ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า // ห้างสรรพสินค้าแฟรี่พลาซ่า // โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น // โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น // สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง ถนนกสิกรทุ่งสร้าง // ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น อำเภอบ้านไผ่

โดยในงานมีกิจกรรมมากมายให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถด้านต่างๆ เช่น การแสดงบนเวที  การตอบปัญหาชิงรางวัล  การเล่นเกมส์เพิ่มทักษะ  การจัดแสดงนิทรรศการ และการมอบสิ่งของรางวัลให้กับเด็กและเยาวชน   จึงขอเชิญชวนผู้ปกครอง และประชาช นทั่วไปได้นำบุตรหลานไปร่วมงาน  ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคมนี้  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

สำหรับคำขวัญวันเด็กในปีนี้  คือ  รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี   ได้ให้แนวคิดของคำขวัญนี้ว่า    คำว่า  รอบคอบ  มาจากปัจจุบันมีทางเลือกที่จะรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อใหม่ต่าง ๆ มากมาย ซึ่ง เยาวชนไทยต้องรู้รอบด้าน จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จนอาจทำสิ่งที่เกิดปัญหาแก่ตนเองและสังคมได้ในอนาคต  // คำว่า รู้คิด  มาจากเมื่อเยาวชนไทยเรียนรู้รอบด้านแล้ว ต้องรู้จักคิดใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาท   รู้จักคิดให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่น  //  คำว่า จิตสาธารณะ  มาจากสังคมต้องพึ่งพิงกัน เห็นได้ในยามมีภัยคนไทยเราช่วยกัน การปลูกฝังจิตสำนึกเช่นนี้จำเป็นอย่างยิ่งในสังคม โดยต้องเริ่มที่เด็ก ๆ เยาวชนไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น