07 มกราคม 2554

ประชุมเตรียมความพร้อมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ

ฝ่ายต่างๆ ในการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ  ครั้งที่ 8   ที่จังหวัดขอนแก่น  ประชุมเพื่อเสนอความคืบหน้าของแต่ละฝ่ายในการดำเนินงานเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเริ่มการแข่งขัน  ที่ห้องประชุมสารสิน  อาคารแก่นกัลปพฤกษ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดยรายงานความพร้อมและแผนงานของแต่ละฝ่าย  พร้อมเกือบทุกฝ่ายแล้ว  ซึ่งมียอดผู้สมัครเข้าแข่งขันวิ่งมาราธอน  ของวันที่ 7 มกราคมที่ผ่านมา  จำนวน 29,335 คน

 สำหรับประเภทการแข่งขัน  แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ มาราธอน  ฮาร์ฟมาราธอน  มินิมาราธอน  และเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ  โดยจังหวัดขอนแก่นได้จัดงานวิ่งมาราธอนนานาชาติขึ้นเป็นประจำทุกปี   เป็นการร่วมมือของภาครัฐและเอกชน   ซึ่งการจัดวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติเป็นประเพณีของจังหวัดขอนแก่น  เป็นกิจกรรมกีฬามวลชนเพื่อเป็นเกียรติภูมิของชาวขอนแก่นและประเทศไทย   เพื่อสร้างนักวิ่งเยาวชนไทยให้มาตรฐานในระดับนานาชาติ   พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ออกกำลังกาย  มีสุขภาพที่แข็งแรง  ซึ่งการจัดงานขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ  วิ่งสู่ความเป็นหนึ่งในมาตรฐานสากล  ครั้งที่ 8  จัดขึ้นวันที่  23  มกราคม  2554 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น