27 มกราคม 2554

ชาวบ้านยื่นเรื่องร้องเรียนพิจารณาการสร้างฝาย


นายสุพัฒน์ วัฒยุ  ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 6 ขอนแก่น  รับหนังสือเรียกร้องจากตัวแทนกลุ่มผู้เดือดร้อนจากการสร้างฝายร้อยเอ็ด ฝายยโสธร-พนมไพร และฝายน้อยลุ่มน้ำชี  ที่เสนอข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล  ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาโดยขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วย ฝ่ายกำหนดนโยบาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนกลุ่มผู้เดือดร้อนจากการสร้างฝาย 

 

ซึ่งใจความหนังสือเรียกร้องต่อรัฐบาล ระบุว่า นับตั้งแต่นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการดำเนินแก้ไขปัญหาการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการร่วม 3 ฝ่าย ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างฝาย ยังไม่เห็นการดำเนินงานของรัฐในการเร่งแก้ปัญหานี้

 

โดยปัญหาการสร้างฝายร้อยเอ็ด ฝายยโสธร-พนมไพร และฝายน้อยลุ่มน้ำชีนั้น มีมาตั้งแต่ปี 2535  รัฐบาลได้วางแผนจะผันน้ำจากแม่น้ำโขง ลงสู่ลุ่มน้ำชี ภายใต้โครงการ โขง ชี มูล โดยกำหนดแผนพัฒนาโครงการนี้เป็น 3 ระยะ รวม 42 ปี

 

ซึ่งตั้งแต่ปี 2543 ชาวบ้านลุ่มน้ำชีต่างได้รับผลกระทบจากโครงการนี้  ประสบวิกฤติน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตรทุกปี ต้นข้าวเสียหายหมด  และท่วมที่อยู่อาศัย  อีกทั้งชาวบ้านยังต้องแบกรับภาระหนี้สินจากการกู้เงินทั้งในและนอกระบบเพื่อมาลงทุนทำนาและซ่อมแซมบ้าน ถนน

 

ดังนั้นกลุ่มชาวบ้านจึงยื่นข้อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แสดงความจริงใจในการเรียกคณะกรรมการแก้ไขปัญหาประชุมอย่างเร่งด่วน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น