13 มกราคม 2554

แถลงข่าวการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน

รศ.ดร.อนันต์  พลธานี  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  ประธานคณะกรรมการจัดงาน  พร้อมคณะการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2554  แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน   ที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีนี้กำหนดจัดขึ้นวันที่ 21 ถึง 30 มกราคม 2554  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกปี  โดยได้รับความร่วมมือในการจัดงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น  หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานภาคเอกชนกว่า 15 แห่ง

พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554 เวลา 15.00 น.  ที่อาคารนิทรรศการจัตุรมุข  อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร  โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานในพิธี   นายอนันต์ พลธานี  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  ประธานคณะกรรมการจัดงาน  กล่าวว่า  สำหรับงานวันเกษตรภาคอีสานปีนี้ จัดขึ้นภายใต้คำขวัญว่า  พระเกียรติองค์ราชัน พระมิ่งขวัญเกษตรไทย 

กิจกรรมภายในงานวันเกษตรภาคอีสานในปีนี้ประกอบไปด้วย การจัดแสดงนิทรรศการทางด้านพืชและสัตว์  การประกวดและแข่งขันทางด้านสัตว์ อาทิ ปลาสวยงาม กระบือ โคเนื้อ โคนมเป็นต้น  การประกวดและแข่งขันทางด้านพืช อาทิ การประกวดสวนหย่อมพืชผักเพื่อชีวิตพอเพียงยาง  ดิบคุณภาพดี  การประกวดภูมิปัญญาท้องถิ่น  อาทิ  การทำข้าวต้มมัด  ข้าวหมาก  น้ำปลาร้า และการแข่งขันภูมิปัญญาท้องถิ่น  อาทิ การจัดพานบายศรีสามชั้น  ข้าวจี่ประยุกต์ การสาวไหม เป็นต้น

ขอเชิญที่ผู้สนใจร่วมงานวันงานเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2554   ในวันที่ 21 -30 มกราคม  นี้  ที่อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น