27 มกราคม 2554

อนาคตชนบทไทยเพื่อการพัฒนาประเทศ


นักวิชาการและนักวิจัยทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2554 หัวข้อ "อนาคตชนบทไทย: ฐานรากที่มั่นคงเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน" ที่ห้องมงกุฎเพชร โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น  โดยได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และแสดงปาฐกถาพิเศษ

 

การแสดงปาฐกถาพิเศษขององค์มนตรีเน้นย้ำ เรื่องการพัฒนาชนบทไทยเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยเน้น 3 อย่างคือ  การสำรวจภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศ   การเน้นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และส่งเสริมการวิจัยที่สอดคล้องกับการส่งเสริมเศรษฐกิจของภูมิภาค

 

ซึ่งองค์มนตรีได้ฝากข้อคิดแก่นักวิจัยที่เข้าร่วมประชุม เรื่องการปลูกยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปัจจุบันประชาชนหันมาปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นทุกปี  เนื่องจากยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่จำหน่ายได้ราคาดี  แต่ทั้งนี้จะต้องดูแนวโน้มของตลาดในประเทศและตลาดโลกด้วยว่า ภาวะความต้องการยางพารามีมากน้อยเพียงใด เพื่อให้สอดคล้องกับการเกษตรในประเทศ ซึ่งนักวิจัยมีความสำคัญมากในการศึกษาแนวโน้ม และภาวะความต้องการของตลาด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น